Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Tillsammansgudstjänst

19 februari

Simon Delavaux hälsade välkommen till den kombinerade Tillsammansgudstjänsten och lägerekot efter veckans skidläger i Asby. Skidlägret arrangerades gemensamt med Storegårdskyrkan. Vi började med att tillsammans sjunga ”O sällhet stor” till Stig Hedmans pianoackompanjemang.
Simon var tillsammans med Erik Stråhle från Storegårdskyrkan lägerchefer och de fortsatte med en sånglek , och utan att avslöja för mycket var ett av lagen överlägset vinnare.
Efter ytterligare sång, musik och rörelser, som alla fick vara med på under ledning av pastor Mattias Gustafsson, talade Mattias om vad den Helige Ande är. Fadern, Sonen och den Helige Ande är alla delar av en och samme Gud ungefär som vatten, is och ånga är olika former av H2O. Den Helige Ande är den del av Gud som är vår hjälpare och vår gåvogivare. Det gäller för oss att packa upp vår personliga gåva och börja använda den. I 1 Kor 12: 4-11 står det om Andens olika gåvor och hur de ges till alla.
Ett bildspel och några korta filmer visades också från lägret och några nöjda lägerdeltagare ( barn från åk 3-6) fick med Eriks hjälp berätta lite glimtar från lägret.
Gudstjänsten avslutades med lovsång och stor aktivitet av både barn och vuxna vid de olika bönestationerna. Gemenskapen fortsatte sedan runt fikaborden.

Text: Anna Fransson
Foto: Lars Magnusson

StartBig
Swish

Bönevecka

Alpha 2016

Barn

Erikshjälpen