Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 26 februari


Lyckans Trio inledde gudstjänsten med sång och Oscar Götesson hälsade sedan välkommen. Ulf Cahn från Förenade Israel-insamlingen informerade om deras arbete.
Mattias Gustavsson predikade över ämnet: Relationer – till vad och hur?
Mark. 16:15. Joh. 1:1-13. Att bli kristen är att gå från fångenskap till frihet.
Gal. 5:13. Den frihet Gud ger oss behöver användas och den finns till för relationer. Evangelium betyder att jag får en relation med min skapare, och om att jag börjar se människor så som Jesus gör. I vår tid handlar mycket om att få kärlek, men här handlar det om att ge kärlek. För att skapa relationer behöver man tala gott om folk.
Evangelium betyder att jag är en god förvaltare av det skapade. Matt. 6:26-34. En förvaltare jobbar på uppdrag av någon. Evangelium handlar om att bli hel som människa. Ps. 139:14. Att vara kristen är aldrig en privatsak. Vi behöver varandra. I Joh. 10:10 säger Jesus: Jag har kommit för att ni ska ha liv.
Förbön och lovsång följde, och sedan var det dags för gemenskap runt fika-borden där vi också fick ställa frågor till Ulf Cahn.

Text: Ann-Karin Gaute
Foto: Lars Magnusson

StartBig
Swish

Bönevecka

Alpha 2016

Barn

Erikshjälpen