PÅ GÅNG
2019-01-27
Gudstjänst
LYSSNA
20 jan 2019
"UTÅT"
Mattias Gustavsson
13 jan 2019
"Mika"
Marianne Boo
6 jan 2019
"Amos"
Mattias GustavssonVi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Årshögtid 20 jan


Årshögtiden inleddes med unison sång innan Anders Pansell läste ett inledningsord och hälsade oss välkomna. Lovsångsteamet bestod idag av Filip, Frida, Linda, Alice, Benjamin och Hilda. På lappar som lästes upp vid flera tillfällen stod olika saker som hänt i församlingen under 2018.
Mikael Frisk höll i nattvardsfirandet. Frida och Johanna som går K2 (forts på konfirmationsundervisningen) informerade om kommande satsningar för att samla in pengar till en resa till Rumänien senare i vår.
Efter ytterligare sång fick vi lyssna till predikan av Mattias Gustavsson. Som rubrik för predikan hade han UTÅT. Bibelordet hämtade han från Matt 9:35-38. "Skörden är stor, men arbetarna få." Innan gemensam lunch gavs tillfälle till förbön under tiden vi sjöng lovsånger.
Efteråt hade vi ett församlingsmöte då vi bl.a. fick information och viktiga beslut fattades.

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

StartBig
Swish

Bön

Erikshjalpen

F_blad