Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

.................................................

Gudstjänst 19 juni

Oscar Götesson välkomnade alla denna fina sommarmorgon. Extra välkomna var Irene Jonsson, som spelar och sjunger med oss idag, och Larsolof Egbäck som vi avtackar. Irene Jonsson sätter sig vid flygeln och vi sjunger en unison sommarpsalm, En vänlig grönskas rikas dräkt. Irene sjunger sedan några sånger med och för oss.
Under insamlingen till församlingens verksamhet sjunger vi, O store Gud. Vår pastor, Mattias Gustavsson bjuder fram Larsolof. Mattias tackar Larsolof för året de fått arbeta tillsammans. Det har betytt mer än vad Mattias trott eller förväntat sig. I Hebr.10 står det att man ska sporra varandra till goda gärningar, och det är vad Mattias känner att Larsolof gjort i deras arbete tillsammans. Larsolof får en tröja där det står tryckt, Hederspastor. Simon Delavaux framför ett tack till Larsolof för tiden han tjänat i församlingen, och överlämnar en blomma och ett kuvert.
Irene sjunger och spelar en sång. Larsolof tackar för allt som sagts och för alla tack. Han tackar även för förtroendet och all uppmuntran han har fått under året.
Larsolof inleder dagens predikan med att, Det blir inte alltid som vi tänkt! Inte heller för lärjungarna blev det som de tänkt. Mark 6:30. Jesus och lärjungarna hade behov och planerade att få vara ensamma, men tusentals människor kom dit där de var. Ibland är det svårt att få tiden att gå ihop för alla. Vi har behov av en mötesplats, där vi får lägga ner besvikelser och framgångar inför Jesus. Vi behöver vila både själsligt och andligt, emellanåt. Jesus ser dina behov. Jesus hade behov av att vara ensam med lärjungarna också. Han behövde undervisa dem, och tala om det han skulle gå igenom. Jesus vill uppenbara sin vilja för oss. Vi behöver stanna upp och svänga av från den omänskliga livsrytmen emellanåt. Då finner vi varandra som människor och finns till för varandra. Vi får då också upptäcka vilken plats vi har i Guds tanke.
Irene sjunger och spelar därefter. Under tiden är det förbön. Gudstjänsten avslutas med bön.

Text: Eva Andersson
Foto: Lars Magnusson

StartBig
Swish

RR-hajk

Nyhem