LYSSNA
6 okt 2019
"Sänd ditt bröd...."
Pelle Hörnmark
5 okt 2019
Missionshelg "Europa"
Pelle Hörnmark
29 sep 2019
"En tro som bär" 3
Marianne BooVi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 13 okt

Gudstjänsten inleddes med sång av ungdomsteamet. Oscar Götesson hälsade välkommen.
Magnus Edforss och Mattias Gustavsson höll en dialog-predikan om apologetik (vilket betyder trons försvar). Det finns sakliga argument för den kristna tron. Ps. 36:10. 2 Tim. 3:16-17. Bibeln är inte omodern. Den innehåller verkliga händelser och den tar upp även negativa saker utan att försköna det. Därför har vi anledning att tro på att Jesus har uppstått. Mark. 4:31. Bibeln är ofelbar i allt den avser att förmedla, men inte helt bokstavligt i allt.
Gud är så mycket större än vi. Vi kan inte förstå allt. Nyckeln till tron ligger i att våga ta steget in i Guds rike, in i tron. Joh. 6:68. Våga ta steget, även om du inte förstår allt.
Lovsång och förbön följde, och sedan avslutades samlingen med gemenskap runt fikaborden.

På grund av ett tekniskt fel så finns det tyvärr ingen inspelning av dagens predikan

Text: Ann-Karin Gaute
Foto: Simon Delavaux

StartBig
F_blad

Pingst Ledare

Swish

Bön

Erikshjalpen

Äkt_Alpha

Alpha

Storbön

Barn