Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Varje söndag i juli

......................................................................................................................................

Söndagen den 7 aug kl 17.00

Cafégudstjänst i Pingstkyrkan

StartBig
RR-hajk

Swish