Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 15 januari


Lovsångsteamet inledde gudstjänsten med sång och Simon Delavaux hälsade välkommen. Mattias Gustavsson ledde bön för barn- och ungdomsarbetet, som startade på nytt i dag efter jul-uppehållet.
Paulina Wetterbro predikade om bön. Vi har möjlighet att ständigt be.
Jak. 5:16, 1 Joh. 5:14-15. Bön är ett rop på hjälp. Luk. 1:37. För Gud är inget omöjligt.
Bön är en gåva. Det är inget krav.
Bön är en förmån, en möjlighet. Vi kan och får be till Gud och behöver inte kämpa i egen kraft.
Fil. 4:4-7. Bön är en uppmaning. Be och ni ska få, i stället för att bekymra er.
Gud vill alltid att vi ska få det bättre. Var snabb med att lämna bekymren till Gud. När vi ropar till Gud så kommer han meddetsamma.
Matt. 7:7-11. Gud vill möta våra behov. Sträck dig efter honom.
Efter en stund av lovsång och bön var det sedan dags att ta plats runt fika-borden

Text: Ann-Karin Gaute
Foto: Björn Albertsson

StartBig
Swish

Barn

Erikshjälpen

Ssk;Cafe