Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Tillsammansgudstjänst 

22 oktober

Klicka här för fler bilder

Pastor Mattias Gustafsson hälsade välkommen till dagens Tillsammansgudstjänst där en hel del av årets konfirmander med verkade på olika sätt. Någon hjälpte till som mötesvärd, en annan med ljudet, några med att pålysa kommande aktiviteter och några hjälpte till i det för dagen hopsatta lovsångsteamet. Lovsångteamet bestod av gitarrer, bas, trummor och sång och leddes av Mattias. Under deras ledning fick vi vara med och sjunga flera sånger under gudstjänsten.
Vi hade också glädjen att få välkomna ett par och en familj som nya medlemmar i församlingen. Dessutom barnvälsignades två små flickor och en liten pojke, vilket alltid är en högtidsstund. Barnen fick var sin Barnens Bibel och ett personligt brev från pastorn att läsas på sin nio-årsdag.
Mattias och barn/ungdomsledare Benjamin Havskog spelade upp ett drama om när Abraham i stor vånda var på väg att offra sin son Isak. Sen fick vi med hjälp av en "tankeläsare" veta vad några av mötesbesökarna tänkte på innan Benjamin knöt ihop dramat genom att läsa berättelsen från Bibeln ur första Moseboken. Han uppmanade och uppmuntrade oss att våga lita på Gud.
Efter ytterligare lovsång och många olika bönestationer avslutades gudstjänsten med gemensam lunch.

Text: Anna Fransson
Foto: Lars Magnusson

..................................................................................................

Bibelstudium

 


Efter den gemensamma lunchen fick vi lyssna till ett intressant bibelstudium av Emil Jonzon. Bibellärare på Mariannelunds Folkhögskola. Ämnet var "Guds folks kallelse och sändning" Detta var första bibelstudiet av två och nästa är den 26 november.

Du kan lyssna till bibelstudiet här 

StartBig
Swish

Brunn

Bön

Anglafest

Barn

Alpha

Pingst Ledare