Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Cafégudstjänst 21 augusti

Larsolof Egbäck hälsade välkommen till kvällens cafégudstjänst där vi hade besök av Sofia och Mikael Ejdeklint och Maria och Claes Kilagård från Nässjö. De både sjöng, ackompanjerade och spelade musikstycken för oss under kvällen.
I början av gudstjänsten hölls också en parentation över en av församlingens medlemmar, Nils-Erik Jacobsson.
Mattias Gustavsson talade om Jesus som frälsaren. I Lukas evangelium beskriver Lukas Jesus ankomst till världen som en världshändelse. Han skriver att Jesus kom med glädje och att Jesus vill att vi ska omvända oss. Jesus bjuder in oss att vända oss till honom och det finns en plats för var och en av oss. 
I mitten av gudstjänsten serverades korv, bröd, kaffe och kaka, varefter den sedan fortsatte med tal, sång och musik.

Text och foto: Mirjam och Simon Delavaux

StartBig
Swish

RR-hajk

Förs_helg