Äktenskapshelg 5-6 april

Alla makar är mycket välkomna med till Jönköping då vi ska låta kärleken få hjälp, råd, stöd och uppmuntran. Vi kommer bo på hotell och på fredagen gå ut och äta tillsammans. På
lördagen blir det föreläsningar och övningar makar emellan och då har vi besök av John Brenemen som jobbat med parrelationer i över 20 år. John är ledare för KRIS (Kristna Själavårdsinstitutet) och har lång och uppskattad erfarenhet från både
USA och många kristna rörelser i Sverige.
Start fredag kväll och slut senast lördag kl 15.

Kostnad boende mat + 400 kr/par.
Anmälan till Conny Hedengren pastor@storegårdskyrkan.se
eller Mattias Gustavsson mattias@eksjo-pingst.se och då får du ytterligare info.
Arr. Kyrkorna i Eksjö

 

Pingst Ledare

Swish

Bön

Erikshjalpen

Äkt_Alpha

F_blad

Alpha

Missionshelg

Storbön

Barn