LYSSNA
17 jan 2021
"Jag måste be"
Mattias Gustavsson
10 jan 2021
"När orden tar slut"
Larsolof Egbäck
3 jan 2021
"Varför ska vi be"
David ThornellAfrika

Burundi

 

Församlingen har haft ett långvarigt engagemang i Burundi,ända sedan 1959. Det var då Kerstin Fransson, utsänd av Pingst Eksjö, kom till Mugara. I nära 40 år var hon verksam som barnmorska men också aktiv i Mugara-församlingens ledning. Rusagara är en annan plats i Burundi där Kerstin Fransson varit verksam. Där var vi också engagerade i bibelskolan under flera år.

Vill du veta mera om Burundi och det arbete vi bedriver?
Läs vad våra missionärer skrivit.

Malawi


Idag är vi, tillsammans med Mugara-församlingen delaktiga i pionjär-arbete i Malawi.


Rwanda


Församlingen har haft missionärer utsända till Rwanda sedan 1965. Nu finns det bara ett fåtal missionärer kvar i landet. Församlingarna är förenade i en organisation, ADEPR, men är annars ganska självständiga.
År 2012, var vi med och startade ett ”Ko-projekt”, Dorkas. Det syftar till att ge fattiga familjer möjlighet att bli självförsörjande. Kalvar som föds ges vidare till andra familjer som får ta del av projektet och får en höjd levnadsstandard. Dorkas leds av en lokal styrelse som ser till att allt sköts på rätt sätt.


Vill du veta mera om Rwanda och det arbete vi bedriver?
Läs vad våra missionärer skrivit.

 

Äkt_Alpha

Swish

Erikshjalpen

Storbön

F_blad

31dagar