LYSSNA
17 jan 2021
"Jag måste be"
Mattias Gustavsson
10 jan 2021
"När orden tar slut"
Larsolof Egbäck
3 jan 2021
"Varför ska vi be"
David ThornellRwanda


Ulla och Kenneth Arrhenius berättar om sitt arbete och församlingens mission i Rwanda.


Rwanda är ett litet land, ungefär lika stort som Småland, tättbefolkat: ca 8 miljoner invånare. Det finns tre stammar: Hutu, tutsi och pygméer.

Språken är: kinyarwanda, swahili samt franska och de senaste åren även engelska.

De flesta invånare är jordbrukare.

Turismen har stor betydelse för landet: natur, djurliv (bergsgorillor), tyvärr har dock turismen minskat efter kriget -94.

Rwanda är ett fattigt land och till stor del beronde av U-landshjälp. Stamstrider och krig, särskilt de sista åren, har förorsakat stora lidanden och svårigheter för befolkningen. År 1994, i det stora folkmordet, beräknas nära en miljon ha dödats.

Klimatet är ganska omväxlande med torr- och regnperioder, medeltemperaturen + 25 grader.

Trots sin fattigdom och överbefolkning så vill rwandeserna försöka att klara sig, och arbetar för att landet ska ha framgång. En viktig uppgift är att få bra skolor till barnen och undervisning för de vuxna som ej fått gå i skola. Inom detta område har missionen betytt mycket. Ett stort mål är att uppnå försoning mellan de olika stammarna, där betyder de kristna oerhört mycket.


Redan 1940 kom svensk pingstmission till Rwanda. 1965 reste vi, Ulla och Kenneth Arrheniu, med våra barn ut som missionärer. Från det året knöt Eksjö pingstförsamling kontakt med detta land genom att i förbön och offer bidra till verksamheten där.

Vi var första tiden i Cyangugu i södra delen av Rwanda. Där arbetade Ulla i en lärarskola och Kenneth tog del i verksamheten bl.a genom att med infödda pastorer resa till olika marknadsplatser och ha möten och dela ut traktater. Alla kunde ju inte läsa men den som kunde ställde sig då och läste högt. Detta arbete gav resultat och många blev frälsta.

1967 flyttade vi till Kibuye som ligger mycket vackert vid Kivusjön. Där fortsatte det arbete som Ulla Svensson och Iris Axelsson påbörjat. Det var en tid med stor väckelse och många dopförättningar. Den största dopförättningen var på en utpost då 439 personer döptes i Kivusjön. Under den tiden byggdes, förutom bostad och kyrkor, flera skolor som betalades av församlingarna i Sverige och även med bidrag från PMU. Ett omfattande arbete bland flickor bedrevs genom sk. foyeer, där flickorna fick lära sig att läsa och sy. De undervisades också i kristendom.


I slutet av 20-talet började vi arbeta i Gitarama, beläget fem mil söder om huvudstaden Kigali. Det var katolska kyrkans stora fäste med katedral, sjukhem och flera skolor. Det var ganska svårt den första tiden, men även där fick vi uppleva att människor blev frälsta. Där finns nu en stor församling med många utposter och skola. I GItarama finns också ett kurscentra, CEFOCA. Där hålls kurser för olika kategorier: pastorer, evangelister, ungdomsledare, sångledare, barn- och ungdomsarbetare.

Mellan 1985-91 arbetade vi även i Kigali där Ulla undervisade i religion på en statlig skola.


År 2000 fick vi åter tillfälle att resa ut till Rwanda. Det var med stor glädje vi reste dit. Detta land som genomgått så mycket lidande - hur skulle det vara?

Ja, det var mycket som var svårt. Många av våra vänner var döda, en del satt i fängelse och andra hade flytt. Men vi fick också sitta ner och lyssna till hur Gud hjälpt många genom allt. Något som gladde oss mycket var också att en av vår församlings ungdomar, Anna Magnusson, kom ut som praktikant och gjorde en bra insats i arbetet. Vi är övertygade om att Eksjö Pingstförsamling under alla desssa år gjort en betydande insats för att sprida budskapet om Jesus Kristus i Rwanda.


Pingstvännerna i Rwanda är förenade i en organistation "ADEPR" som finns i hela landet. Församlingarna är dock ganska självständiga. De bedriver ett stort arbete både i församlingarna med undervisning, bön och olika verksamheter med vårdcentral, hjälp till gatubarn, föräldrarlösa. I april invigdes också ett sjukhus i syd-östra delen av Rwanda. Rwandeserna är duktiga, och bland dem finns många bra ledare. Eksjö Pingstförsamling fortsätter att ekonomiskt stödja arbetet i Gitarama.


Erikshjalpen

Storbön

F_blad

31dagar

Äkt_Alpha

Swish