Hemgrupper


I vår församling finns ett antal olika hemgrupper som samlas regelbundet för gemenskap, bön och samtal. I den lilla gruppen kan du få dela livet, både med- och motgång med andra. Det finns grupper för folk i olika åldrar och livssituationer. Vill du veta mer om våra hemgrupper så maila till pingstkyrkan@eksjo-pingst.se eller kontakta någon av våra anställda
Bön

Erikshjalpen

Äkt_Alpha

F_blad

Alpha

Missionshelg

Storbön

Barn

Pingst Ledare

Swish