LYSSNA
17 jan 2021
"Jag måste be"
Mattias Gustavsson
10 jan 2021
"När orden tar slut"
Larsolof Egbäck
3 jan 2021
"Varför ska vi be"
David Thornell 

 

 

Vision

Vi vill att församlingen ska vara en plats för försoning, befrielse, upprättelse och helande:

•    Gemenskap

Församlingen är till sin grund en gemenskap – mellan människor och mellan Gud och människor. Där det har brustit i gemenskapen vill vi vara med och hela och upprätta.

•    Mångfald och delaktighet

I en församlingskropp är alla (med)lemmar viktiga och vår dröm är att församlingen ska få präglas av den mångfald av gåvor som Anden har lagt ned. Vi är och vill vara en Pingstförsamling – men inte bara till namnet!

•    Äkthet

Vi vill att vår gemenskap ska vara äkta, man ska inte behöva låtsas vara någon annan än den man är för att ”passa in”. I en atmosfär av äkthet och sanning kan Anden verka ibland oss.

•    Frimodighet

Vi vill som församling frimodigt stå fast vid det vi upplever är bibliska sanningar, men också vara frimodiga i att hitta nya och varierande sätt att nå ut med det glada budskapet.  Vi vill vara en modern församling i tiden – men med ett uråldrigt och befriande budskap. Som för-samling vill vi främst kännetecknas av och vara känd för det vi är för, inte för det vi är emot.

•    Utåtriktad

Församlingen är ingen sluten grupp utan en del av vår stad och omvärld. Vi vill vara en positiv kraft och aktiv del i Eksjö – utan att tappa eller kompromissa med vår tro och uppdrag

•    För alla

Vi vill att människor, både nya och de som varit med längre - i alla åldrar, nationaliteter och bakgrunder ska kunna komma till kyrkan med glädje och möta kärlek från både Gud och medmänniskor.

•    Tillväxt

”Allt, som har liv, växer och utvecklas”, skrev Lewi Pethrus. Det är naturligt att växa och utvecklas – vi vill leva i förnyelse och bygga en församling som kan växa både utåt och inåt.

•    Tillsammans

Församlingen har inte varit, är inte och kommer inte att bli felfri – den består av människor som är på väg. Men den är vad vi är och bygger tillsammans och vår tro och längtan är att vi mer och mer ska bli den församling Gud har kallat oss att vara!

F_blad

31dagar

Äkt_Alpha

Swish

Erikshjalpen

Storbön