Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Påskdagsgudstjänst

Påskdagens gudstjänst inleddes med att Anders Pansell, dagens mötesledare, läste ett bibelord från Luk 24:1-12.
Lovsångsledare var Bea Johansson från Vetlanda och hon ledde oss i flera lovsånger under gudstjänsten.
Vi hade glädjen att hälsa fyra nya medlemmar Karin, Therese, Ida och Magnus till församlingsgemenskap.
Ämnet för Mattias Gustavssons predikan var "När allting verkar omöjligt" och han läste från 2 Mos 14:21-30. Simon Delavaux ledde nattvardsfirandet. Under tiden gavs tillfälle till förbön och sen samlades vi till gemenskap runt fikaborden.

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

.....................................................................................................................

Långfredagsgudstjänst

Långfredagens gudstjänst inleddes med en video med påskens budskap. Mattias Gustavsson var mötesledare och läste ett bibelord från Jesaja. Vi fick lyssna till sång av "En salig blandning".
Före predikan läste Mattias från Luk 23:26-49 och Edwin Egbäck ledde oss i lovsång. Ämnet för predikan idag var "Beskydd och befrielse under Blodets tecken". Predikade gjorde Larsolof Egbäck och han läste från 2 Mos 12:11-14. En bit in i predikan fick vi lyssna till en sång av Edwin Egbäck. Larsolof avslutade predikan med att citera Apg 4:12.
"En salig blandning" ledde oss i lovsång under förbönsstunden innan vi samlades runt fikaborden. Tidigare på morgonen var det en enskild dopförrättning där Ida Fransson döptes.

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson
        Björn Albertsson


Bön

Erikshjalpen

F_blad

Swish