Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Tillsammansgudstjänst 

15 april

Efter att tonerna till "Saliga visshet" klingat ut hälsade mötesledare (Johanna, Linda och Mattias) välkommen till dagens tillsammansgudstjänst. Den innehöll många olika delar såsom lära-känna-övning, filmklipp, musikvideo och gemensam sång där Patric Andersson och Stig Hedman turades om vid flygeln. Lampan som kan läsa tankar är en trogen gäst på våra tillsammansgudstjänster och kom även idag på besök.
Dagens tema var att vi alla har en plats och en uppgift, att vi alla är värdefulla och behövs. Vårens Bibeltexter är hämtade ur Exodus (andra Mosebok) och så även dagens text. När Gud talade till Mose genom den brinnande busken hade han svårt att se att han var värdig uppdraget som Gud gav honom och även svårt att se att han skulle klara av det. Så är det ofta för oss idag också men Mattias Gustafsson poängterade att liksom Gud lovade vara med Mose så är han med oss genom hela livet och vill utrusta oss med det vi behöver.
Mot slutet fanns det olika bönestationer att stanna upp en stund vid, innan vi fikade tillsammans.

Text: Anna Fransson
Foto: Kenneth Nätterdal


Bön

Erikshjalpen

F_blad

Swish