Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 29 april

Dagens gudstjänst inleddes med lovsång som leddes av Oscar, Emelie, Sara och Maria. Per-Erik var mötesledare och hälsade oss välkomna. Anna-Karin informerade om Delights arbete under våren och vid fikat fick vi se vad de gjort.
Mattias predikade och utgick från 2 Mos 20:1-17. Bibeltexten handlade om 10 Guds bud och rubriken för predikan var "Fria - men i behov av goda värderingar". Innan fikat gavs tillfälle till förbön under tiden som vi sjöng lovsånger.

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson


Bön

Erikshjalpen

F_blad

Swish