Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 13 maj

Härlig sång och musik inledde gudstjänsten. Nora, Frida, Rebecka, Algot, Dan och Hilda var det som sjöng och spelade. Edwin Sandahl hälsade välkommen innan barnen fick vara med i en rörelse-sång på estraden. Anders Pansell ledde oss i bön.
Mattias Gustavsson predikade från Andra Moseboken om att vi är fria, men i behov av uppenbarelse.
2 Mos. 33:12-34:9. Mose ber till Gud om att få veta hans vägar, att han ska tänka på sitt folk, att han ska gå med dem och att han ska få se Guds härlighet.
Fortsätt att längta efter Gud. Han vill låta oss se sin härlighet. Lagen i gamla testamentet är ett evangelium, ett glatt budskap. Det är ett avtal som innebär att vi får en ny chans.
2 Mos. 34:6-7. Det finns ingen gräns när det gäller nåden. Det finns alltid mer.
Joh. 1:16-17 i NT återspeglar 2 Mos. 34:6-7 i GT.
Lovsång och förbön följde innan det var dags att fika.

Foto: Björn Albertsson
Text: Ann-Karin Gaute


Erikshjalpen

Kv_bibel

F_blad

Swish

Bön