LYSSNA
11 nov 2018
"Daniel"
Paulina Wetterbro
4 nov 2018
"Hopp och tröst"
Larsolof Egbäck
28 okt 2018
"Jona"
Marianne BooVi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 20 maj

Pingstdagens gudstjänst var gemensam med Pingstförsamlingen i Nässjö. En gemensam lovsångskör ledde oss i lovsångerna. Mattias Gustavsson var mötesledare. Valda bibelställen lästes en hel rad av medlemmar från båda församlingarna. Barnen hade sin samling en trappa ner och de fick sin undervisning av Paulina, Carina och Kicki. Daniel Alm predikade och innan predikan intervjuade Mattias honom. Han utgick i sin predikan från 2 Mos 19:16-19 och 34:4-6 och ämnet var "Fria - men i behov av kraft" Efter predikan gavs tillfälle till förbön och under tiden sjöng vi lovsånger. Gudstjänsten avslutades med lunch.
Senare på eftermiddagen fortsatte vi med gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan Nässjö. Medverkade där gjorde lovsångskören och Michelle Blomqvist predikade.

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson


F_blad

Alpha

Swish

Bön

Erikshjalpen