Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 3 juni

Lovsången leddes denna söndag av Mattias, Ulrika, Eva, Camilla och Björn. Gudstjänsten började med en lovsång innan Eva A hälsade oss välkomna. Vi hade glädjen att ha barnvälsignelse. Det var fyra barn, Eliah, Daniel, Noah och Leon som välsignades och Mattias höll i den. I samband med detta fick vi lyssna till en solosång av Mikael Stolpe och en duettsång av Maria K Stenvall och Mikael Stolpe.
Ove Pettersson, tidigare pastor i församlingen, predikade. Han läste från 1 Krön 16:8-11 och betonade att Guds ord måste bli utbrett ibland oss. Men också att vi tillåter Gud att använda oss och att vi blir fyllda av Guds Ande. Övriga bibelställen han läste var Joh 10:37-38, Joh 20:21-22, Hes 37:1.
Efter predikan lyssnade vi till en sång av teamet och därefter firade vi nattvard som Per-Erik ledde. Under tiden sjöng vi lovsånger och tillfälle gavs till förbön. Vi avslutade runt fikaborden.

Text: Christina Magnusson
Foto: Simon Delavaux


Swish

Bön

Erikshjalpen

Kv_bibel

F_blad