Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 10 juni

Patric Andersson inledde med en lovsång som vi fick sjunga med i. Eva Andersson hälsade oss välkomna och läste några bibelord från Jesaja. Efter unison sång och mer sång av Patric fick vi lyssna till predikan av Larsolof Egbäck.
Ämnet var "En grund för livet"
Kom ihåg gårdagen - Det ska finnas ett "kom ihåg" t.ex. frälsningsdagen och alla bönesvar.
Dröm om morgondagen - Gud vill välsigna våra drömmar.
Lev i nuet - Med det du är och har. Jesus Kristus är densamme.
Sen följde lovsång, förbön och fika innan ett kort församlingsmöte.

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson


Bön

Erikshjalpen

Kv_bibel

F_blad

Swish