Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 17 juni

Per-Erik Johansson ledde dagens gudstjänst. Camilla och Algot Sandahl stod för sång och lovsång och Stig Hedman spelade till de unisona sångerna.
Mattias Gustavsson predikade utifrån Joh 15:1-16 med rubriken Levande ABC:    
-Alla behöver Jesus  -Bön och Bibel  -Celebrera mera.

Text och foto: Simon Delavaux

Gudstjänsterna under juli firas i Eksjö kyrka kl 10.00
och på Eksjö Camping kl 18.00


Bön

Erikshjalpen

Kv_bibel

F_blad

Swish