Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Sommargudstjänster

Gudstjänsterna under juli firas i Eksjö kyrka kl 10.00
och på Eksjö Camping kl 18.00


Erikshjalpen

Kv_bibel

F_blad

Swish

Bön