Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Cafégudstjänst 5 aug

Efter att i juli haft gudstjänsterna på Eksjö Camping samlades vi idag till Cafégudstjänst i Pingstkyrkan. Anders Pansell hälsade oss välkomna och läste några verser från Joh 15.
Vi fick lyssna till flera sånger av Karin och Benjamin Havskog. Mellan sångerna intervjuade Anders Karin och Benjamin. Mitt i hade vi en fikapus och därefter mera sång.
Anders avslutade med att ytterligare läsa några verser från Joh 15 och vi bad Fader Vår tillsammans
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

Erikshjalpen

Kv_bibel

F_blad

Swish

Bön