Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 19 aug

Dagens gudstjänst leddes av Oscar Götesson som också ledde lovsångsteamet för dagen. I lovsångsteamet ingick även Algot Sandahl, Jonatan Brandt, Frida Delavaux och Benjamin Havskog. Annika Fransson spelade till unison sång och Per-Erik Johansson ledde nattvarden. Vi hade en förbönsstund för Hilda Gustavsson och Kevin Rosén, som ska gå på olika bibelskolor under det kommande året.
Predikade idag gjorde Mattias Gustavsson. Ämnet var ”Vad behöver jag verkligen?”, med 2 punkter: 1. Vad är viktigt?  2. Vad kan jag inte vara utan? Klicka gärna in här bredvid och lyssna. Gudstjänsten avslutades runt fikaborden.

Text och foto: Simon Delavaux


Erikshjalpen

F_blad

Swish

Bön