Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 26 aug

"En salig blandning" inledde dagens gudstjänst med sång. Eva Andersson hälsade oss välkomna och läste ett bibelord från Ps 139:13-16. Efter ytterligare ett flertal sånger av "En salig blandning" fick vi lyssna till predikan.
Benjamin Havskog predikade över ämnet "Kan Gud använda mig." Han lyfte fram 3 personer från bibeln: Jesaja, Maria och Mose. Det spelar ingen roll hur gammal du är eller vad du gjort så vill Gud använda dig. Det viktiga är att vi håller oss nära Gud.
"En salig blandning" ledde lovsången under förbönsstunden innan vi avslutade runt fikaborden.

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson


Erikshjalpen

F_blad

Swish

Bön