Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Konfagudstjänst 16 sept

Klicka här för fler bilder

I en fullsatt kyrka idag hade konfirmanderna sin avslutningsgudstjänst. Mattias Gustavsson ledde gudstjänsten. Det var 16 st konfirmander under läsåret 2017-2018. De ledde oss i de sånger vi sjöng. Nästa läsårs konfirmander presenterades och de fick sina biblar som de ska använda under året.
I ett förhör utformat som "Smartare än en konfirmand" ställde 2 av konfirmanderna frågor till gudstjänstbesökare och konfirmander. Vi fick se ett drama som avslutade med Jesu död på korset. Jessica Sunnerdahl predikade och läste från Mark 1:16-18. Jesus kallar på oss idag att vi ska följa honom. Han vill vara med oss alla dagar.
Efter ytterligare en sång var det dags för bibelutdelning och förbön för konfirmanderna. I samband därmed läste Mattias från Joh 15:4-5 och han sammanfattade det med två ord - MER och GE. Vi avslutade med att gemensamt be en bön för vårt land.

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson


Bön

Erikshjalpen

Kv_bibel

F_blad

Swish