Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 7 okt

Camilla Sandahl och Joakim Wirefeldt inledde gudstjänsten med att sjunga en sång. Eva Andersson hälsade oss välkomna och läste från Amos 8:11. Vi fick lyssna till ytterligare sång av Camilla och Joakim och de ledde också lovsången i slutet av gudstjänsten.
Mattias Gustavsson predikade och han fortsatte predikoserien "Profeten - för den här världens skull" och hade som ämne "Att lyssna till det profetiska". han läste bl.a. ett bibelord från 2 Petr 1:19-21.
Efter predikan firade vi nattvard som Simon Delavaux ledde. Tillfälle gavs till förbön under tiden vi sjöng lovsånger och vi avslutade med gemenskap runt fikaborden.

Text: Christina Magnusson
Foto: Kenneth Nätterdal


F_blad

Swish

Bön

Erikshjalpen

Kv_bibel