Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 28 okt

Anders Pansell ledde dagens gudstjänst. Lovsångsteamet Filip, Jonatan, Benjamin och Alice ledde oss i flera lovsånger.
Marianne Boo predikade om Jona i serien "Profeten - för den här världens skull". Bibelordet hon läste hämtade hon från Jona 1:1-16.
Efter lovsång och förbön bad förebedjarna för vart och ett av böneämnena som kommit in. Avslutningsvis fika i församlingsvåningen.
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

Bön

Erikshjalpen

F_blad

Swish