Sökväg:

2018-10-28

Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 28 okt

Anders Pansell ledde dagens gudstjänst. Lovsångsteamet Filip, Jonatan, Benjamin och Alice ledde oss i flera lovsånger.
Marianne Boo predikade om Jona i serien "Profeten - för den här världens skull". Bibelordet hon läste hämtade hon från Jona 1:1-16.
Efter lovsång och förbön bad förebedjarna för vart och ett av böneämnena som kommit in. Avslutningsvis fika i församlingsvåningen.
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

Fler nyheter

2018-12-16 - Gudstjänst 16 dec

2018-12-09 - Julfest för alla

2018-12-02 - Adventsgudstjänst 2 dec

2018-11-25 - Gudstjänst 25 nov

2018-11-18 - Tillsammansgudstjänst 18 nov

2018-11-11 - Gudstjänst 11 nov

2018-11-04 - Gudstjänst 4 nov

2018-10-21 - Gudstjänst 21 0kt

2018-10-14 - Gudstjänst 14 okt