Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 4 nov

Idag var Simon Delavaux mötesledare. Patric Andersson sjöng flera solosånger och ledde även lovsången. Larsolof Egbäck predikade om "Tröst och hopp".
Oscar Götesson ledde nattvardsfirandet i slutet av gudstjänsten innan vi samlades för gemensam fika.

Text och foto: Lars Magnusson


Bön

Erikshjalpen

F_blad

Swish