Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 10 feb

Kullberg med vänner inledde gudstjänsten med sång. Eva Andersson hälsade oss välkomna och hon läste psalm 23. Efter ytterligare sång predikade Mattias Gustavsson.
Vårens predikoserie är "Goda nyheter i en trasig värld" och predikan handlade  om församlingens betydelse. Bibelordet hämtade han från Matteus 6:24-34. Några församlingsmedlemmar fick åskådliggöra att ett helhetstänk behövs: Nuet - Församlingens uppdrag - Himmelriket på jorden - Församlingens liv och - Framtiden. Vi avslutade med lovsång och förbön och Eva läste Välsignelsen innan fikastunden.  

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson


Erikshjalpen

Swish

Bön