Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 3 mars

Innan Anders pansell läste ett bibelord och hälsade oss välkomna ledde Mattias med team oss i en sång. Under gudstjänsten sjöng de både med och för oss och ledde lovsången mot slutet. Paulina Wetterbro predikade över Markusevangeliet i vårens serie "Goda nyheter i en trasig värld". Efter predikan sjöng Andreas Agnebrink en sång. Nattvardsfirandet leddes av Simon Delavaux och tillfälle gavs till förbön. Under fikastunden informerade Magnus Kullberg om Eksjö Camping.

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson 


Barn

Pingst Ledare

Swish

Bön

Erikshjalpen

Äkt_Alpha

F_blad

Alpha

Missionshelg

Storbön