...............................................................................................

Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 10 mars

Dagens gudstjänst leddes av Simon Delavaux. Sånggruppen Salig Blandning inledde med att sjunga ”Herre för var dag du ger” och sjöng sedan för och med oss under gudstjänsten.
Larsolof Egbäck talade utifrån Matteusevangeliet om hur Jesus såg den som var svag och utanför. Evangelisten Matteus visar att Jesus har rum för det svåra, det mänskliga och vår egen oförmåga. Vi har ett uppdrag att ge goda nyheter till en trasig värld.
Gudstjänsten avslutades med bön och lovsång. Därefter var det gemenskap vid fikaborden.

Text: Mirjam Delavaux
Foto: Kristofer Martinsson


F_blad

Alpha

Missionshelg

Storbön

Barn

Pingst Ledare

Swish

Bön

Erikshjalpen

Äkt_Alpha