...............................................................................................

Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 14 april


Anders Pansell inledde gudstjänsten med att läsa ett bibelord från Mark 10. Sånginslagen stod ungdomsteamet för.
Predikade gjorde Larsolof Egbäck. Ämnet idag var "Evangelisten och budskapet". Han utgick från evangelisten Lukas och orden "Din tro har hjälpt dig. Gå i frid".
Under tiden vi sjöng lovsånger gavs tillfälle till förbön. När vi bett för böneämnena som kommit in avslutade ungdomsteamet med en sång och sedan var det dags för fika i församlingssalen.
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

Erikshjalpen

Swish

Bön