...............................................................................................

Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 28 aprilOscar Götesson hälsade oss välkomna till dagens gudstjänst. Karin Havskog och Oscar ledde oss sedan i ett par lovsånger. Julia Grahn och Sara Gunnarsson hälsades välkomna till församlingsgemenskap. I anslutning till detta läste Mattias Gustavsson ett bibelord
Ps 92:13-14.
Det var Mattias som predikade idag och han inledde med att redovisa generationssamtalen som genomförts under hösten - vintern. Som grund för sin predikan läste han Mark 4:35-41 och ämnet var "Tro". Därefter följde en stund av lovsång och förbön.
Omedelbart efter gudstjänsten hölls ett kort församlingsmöte och sen åt vi en gemensam lunch.
 
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson


Alpha

Missionshelg

Storbön

Barn

Pingst Ledare

Swish

Bön

Erikshjalpen

Äkt_Alpha

F_blad