LYSSNA
16 jun 2019
"På de anklagades bänk"
Larsolof Egbäck
9 jun 2019
"Vem är den Helige Ande"
Tigleth Malkey
2 jun 2019
"Guds plan"
Benjamin Havskog 
...............................................................................................

Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 28 aprilOscar Götesson hälsade oss välkomna till dagens gudstjänst. Karin Havskog och Oscar ledde oss sedan i ett par lovsånger. Julia Grahn och Sara Gunnarsson hälsades välkomna till församlingsgemenskap. I anslutning till detta läste Mattias Gustavsson ett bibelord
Ps 92:13-14.
Det var Mattias som predikade idag och han inledde med att redovisa generationssamtalen som genomförts under hösten - vintern. Som grund för sin predikan läste han Mark 4:35-41 och ämnet var "Tro". Därefter följde en stund av lovsång och förbön.
Omedelbart efter gudstjänsten hölls ett kort församlingsmöte och sen åt vi en gemensam lunch.
 
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson


Erikshjalpen

F_blad

Swish

Bön