...............................................................................................

Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 5 maj


 Eva Andersson hälsade välkommen. "Team Mattias" sjöng innan det var dags för Paulina Wetterbro att predika. Hon talade utifrån Johannes evangelium om att Jesus är Guds son och att han är ordet.
Joh 1:1-18. Jesus kom för att berätta om vem Fadern är. Joh. 14:8-11. Genom Jesus har Gud kommit ner till oss. Matt. 9:36. Joh. 3:1. Gud möter alltid den som söker honom. Joh. 4:7-9. Joh. 21:15. Gud vill upprätta alla människor. Han dömer inte. Joh. 12:47. Joh. 13:34. Joh. 14:16-17. Jesus uppmanar oss att tjäna andra. Joh. 13:14-15. Gud vill vara nära oss. Han kan verkligen göra skillnad för oss.
Nattvarden leddes av Per-Erik Johansson. Förbön och lovsång följde och sedan inbjöds till fika.

Text: Ann-Karin Gaute
Foto: Kenneth Nätterdal


Erikshjalpen

Äkt_Alpha

F_blad

Alpha

Missionshelg

Storbön

Barn

Pingst Ledare

Swish

Bön