...............................................................................................

Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 12 maj


Idag hälsades Anders Pansell oss välkomna. Vi läste gemensamt inledningsordet från Joh 3:16-17. Ungdomsteamet ledde oss i lovsångerna. Tomas Delavaux informerade om Gideoniternas arbete och fikapengarna gick till det arbetet.
Marianne Boo fortsatte predikoserien "Goda nyheter till en trasig värld". Hon predikade från Joh 21 om lärjungarnas möte med Jesus. Bibelorden hon läste var Joh 20:30-31, Joh 21:1-14, 15-19.
Efter predikan gavs tillfälle till förbön under tiden vi sjöng lovsånger och därefter följde fikagemenskap.
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

Erikshjalpen

Swish

Bön