Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 19 maj


Per-Erik Johansson hälsade oss välkomna och därefter sjöng vi ett par lovsånger som Oscar med team ledde. Innan barnen gick till sin samling informerade Ulrika Albertsson om att det nästa söndag (26/5) är hela församlingens sommarfest med flera överraskningar.
Vi sjöng ytterligare ett par lovsånger och mellan sångerna läste Emelie Martinsson dagens predikotext från Apg 4:12-31.
Predikan idag var en dialogpredikan av Mattias Gustavsson och Larsolof Egbäck. Som rubrik hade de "Varför dog inte den första församlingen ut". Utifrån Apg gav de oss några nycklar varför detta inte hände, bl.a.:
- Den Helige Ande
- Tjäna med det man har och är.
- JESUS-fokusering
Vi avslutade med lovsång, tillfälle till förbön och fika.

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson


Swish

Erikshjalpen