Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

 
Varje söndag i juli
Gudstjänst i Eksjö kyrka kl 10
och på Eksjö Camping kl 18

.....................................................................................................

Gudstjänst 16 juni

Eva Andersson hälsade oss välkomna till gudstjänsten idag. Inledningsorden hämtade hon från Joh.13:34.
Adam Davidsson var solist och vi fick lyssna till flera sånger under gudstjänsten.
Mattias Gustavsson höll i parentation över en av församlingens medlemmar som lämnat oss.
Predikade gjorde Larsolof Egbäck och ämnet var:”På de anklagades bänk”. Predikan handlade om Paulus och hans försvarstal. Bibelordet han läste var Apg:26:1-29.
Efter predikan gavs tillfälle till förbön under tiden vi sjöng lovsånger som Adam ledde och sist var det fika.
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

Erikshjalpen

Swish