Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 1 sept

Dagens gudstjänst inleddes med en lovsång som Oscar och Karin ledde. Därefter hälsade Oscar oss välkomna. Ett särskilt välkommen riktade Simon till Linnea Axelsson som börjar som teamare i församlingen. Han lämnade ett bibelord från Ords 3:6. Oscar läste en bibeltext från Matt 7:24-29.
Linda, Elin och Maja visade några bilder och berättade om deras missionsresa till Bulgarien som de gjort i sommar.
Larsolof Egbäck predikade och inledde därmed höstens predikoserie "En tro som bär". Vi firade sen nattvard som Simon ledde. Under nattvardsstunden gavs tillfälle till förbön och sedan följde fika i församlingssalen

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson


Swish

Erikshjalpen

F_blad