Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 8 sept


I inledningen av dagens gudstjänst berättade Mattias Gustavsson och Bitte Pansell om hur en Alpfa-kurs är upplagd och att en ny kurs börjar den 3 okt.
Idag hade vi också glädjen att hälsa vår nye ungdomsledare David Thornell välkommen. Mattias och ett par barn ställde frågor till David nedskrivna av ungdomarna. David blev sen föremål för förbön.
Anita Delavaux informerade om ”Världensbarn-insamling” och att barnen i söndagsskoj och deligth kan panta burkar och att pengarna går till olika projekt.
Det var idag upptakt för söndagsskoj och deligth och innan barnen gick en trappa ner hade Kicki Gustavsson och Carina Johansson ett litet minidrama om att vi inte är värdelösa utan mästerverk skapade av Gud.
Innan predikan fick vi lyssna till två sånger av Camilla Sandahl, Joakim Wirefeldt och Algot Sandahl. De ledde också lovsången i slutar av gudstjänsten.
Predikade gjord David och fortsatte serien ”En tro som bär”. Han utgick från bibelordet i Luk.8:40-48 om kvinnan som rörde vid Jesus. Han läste också Ps.31:2-6.
Efter predikan gavs tillfälle för förbön och vi avslutade med fika.

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson


Erikshjalpen

F_blad

Swish