Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Konfirmationsgudstjänst

22 sept

Dagens konfirmationsgudstjänst i en fullsatt kyrka började med att konfirmanderna tågade in och Urban Gustafsson hälsade alla välkomna. Efter "O store Gud" som unison sång fick varje konfirmand presentera sig och fick avslöja vad de både gillade och inte gillade. Sedan följde flera inslag av konfirmander och deras ledare bl.a. kunskapsförhör, klarinettsolo och bibelläsning.
Nästa års konfirmander fick också komma fram och fick varsin bibel. En appell som Conny Hedengren höll i handlade om att vara älskad av Gud. En av konfirmanderna ledde oss i en lovsång till eget gitarrackompanjemang.
Urban G liknade livet vid ett Lego där Jesus borde vara hörnstenen. Vi bad också en gemensam bön för konfirmanderna och de fick sina konfirmandintyg. sen fick vi sjunga med i några lovsånger.
Urban G läste välsignelsen innan konfirmanderna ställde upp utanför för fotografering.
Text och foto: Lars Magnusson

Erikshjalpen

Swish