Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 29 sept


Dagens gudstjänst inleddes med att vi gemensamt sjöng ”Löften kunna ej svika” som ”En Salig Blandning” ledde oss i. Anders Pansell hälsade oss välkomna och läste ett inledningsord. Innan barn gick till sina samlingar fick vi lyssna till flera sånger av ”En Salig Blandning”.
Predikade idag gjorde Marianne Boo och hon fortsatte serien ”En tro som bär”. Hon läste bibelordet från 1 Mos.12:1-4 och fokuserade på Abraham och hans tro. Efter predikan följde lovsång och förbön innan vi fikade. Fikapengarna gick idag till Världens Barn.
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

Swish

Erikshjalpen

F_blad