Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 6 okt

Denna helg har vi haft missionshelg och haft besök av Rauli Lehtonen och Pelle Hörnmark med Europas mission i blickpunkten.
På lördagseftermiddagen var vi samlade och fick lyssna till dem båda två som talade om missionen i Europa.
Karin Havskog, Oscar och Maria Götesson ledde oss i lovsången som inledde söndagens gudstjänst. Mattias Gustavsson hälsade oss välkomna och läste bibelordet från Joh.20:21-22.
Efter ytterligare sång fick vi lyssna Rauli som gav oss ett personligt vittnesbörd. Pelle Hörnmark predikade. Han utgick från bibelordet i Pred.11:1 om att sända sitt bröd över vattnet. Det vi sänder ut kommer alltid tillbaka och vi får uppleva välsignelse av det och vi ska sätta Gud först i våra liv Matt 6:33.
Anders Pansell ledde nattvardsfirandet och under tiden sjöng vi lovsånger som Karin, Oscar och Maria ledde. Tillfälle gavs för förbön och vi avslutade med fika i församlingsvåningen.
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

Erikshjalpen

F_blad

Swish

Konfa-Corona