Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 20 okt

Idag fick vi lyssna till Lyckans Trio som inledde gudstjänsten med att sjunga en sång. Eva Andersson hälsade oss välkomna och läste ett inledningsord från 1 Petr.3:15-16. Efter ytterligare vacker sång av trion var det dags för predikan.
Idag predikade Mattias Gustavsson och ämnet var ”Trons grunder” och han berörde lidandet i världen om det finns en god Gud. Han avslutade predikan med att läsa Upp 19:1-9, 21:1-6 om de kristnas hopp.
Efter predikan gavs tillfälle för förbön under tiden som trion ledde oss i flera lovsånger. Till sist läste Eva välsignelsen och vi avslutade med gemenskap runt fikaborden.
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson


Swish

Erikshjalpen

F_blad