Sökväg:

2019-10-20

Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 20 okt

Idag fick vi lyssna till Lyckans Trio som inledde gudstjänsten med att sjunga en sång. Eva Andersson hälsade oss välkomna och läste ett inledningsord från 1 Petr.3:15-16. Efter ytterligare vacker sång av trion var det dags för predikan.
Idag predikade Mattias Gustavsson och ämnet var ”Trons grunder” och han berörde lidandet i världen om det finns en god Gud. Han avslutade predikan med att läsa Upp 19:1-9, 21:1-6 om de kristnas hopp.
Efter predikan gavs tillfälle för förbön under tiden som trion ledde oss i flera lovsånger. Till sist läste Eva välsignelsen och vi avslutade med gemenskap runt fikaborden.
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson


Fler nyheter

2019-11-10 - Gudstjänst 10 nov

2019-11-03 - Gudstjänst 3 nov

2019-10-27 - Gudstjänst 27 okt

2019-10-13 - Gudstjänst 13 okt

2019-10-06 - Gudstjänst 6 okt

2019-09-29 - Gudstjänst 29 sept

2019-09-22 - Konfirmationsgudstjänst 22 sept

2019-09-14 - Församlingsläger Ralingsås

2019-09-08 - Gudstjänst 8 sept