Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 27 okt


Eksjö gospel inledde dagens gudstjänst där mötesledare Per-Erik Johansson sedan hälsade välkommen. Innan barnen fortsatte med sina gudstjänster i andra lokaler fick vi alla vara med i den stora glädjen då Saghar och Filip döptes i vatten. Glädjen både kändes och hördes!
I dagens predikan fortsatte Mattias Gustavsson höstens tema "En tro som bär" med att tala om "Trons folk" och betona den gemensamma tron på Jesus och behovet att finnas med i ett större sammanhang, en församling.
Efter möjlighet till förbön, lovsång, och en avslutande sång av Eksjö gospel var det denna glädjefyllda söndag dags för gemenskap runt fikaborden.

Text: Mattias Gustavsson
Foto: Kristofer Martinsson

Swish

Erikshjalpen

F_blad