Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 10 nov


Idag var det Oscar med team som ledde oss i lovsångerna under gudstjänsten. Efter en inledande unison sång och Anders Pansell hälsat oss välkomna och som inledningsord talat om Sackaios sjöng vi ett par lovsånger.
Innan Larsolof Egbäck predikade, gick barnen iväg till sin samling och vi fick sjunga med i ett par lovsånger. Ämnet för predikan i dag var ”Trons hjältar”. Larsolof utgick från Hebr.kapitel 11 där det står om trons hjältar och de han speciellt nämnde var Mose, Rachav och Jefta.
Som avslutning gavs tillfälle för förbön. Anna-Lena och Roger Forsblom berättade om sin förestående resa till Afrika och de blev föremål för församlingens förbön innan fikastunden i församlingsvåningen. 
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

Erikshjalpen

F_blad

Swish