Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Tillsammans-

gudstjänst 17 nov


I dagens gudstjänst hände det en massa olika saker, allt från Bibelgympa, drama, filminslag, lovsång och bön.
En röd tråd genom hela gudstjänsten var livet som ett löparlopp. Det illustrerades bl a av en joggande pastor som försökte få David och Linnéa att förstå tjusningen med att springa.
Undervisning hölls av David Thornell utifrån 1 Kor 9:24-26. Vi har alla våra lopp att springa (= livet). Ibland kommer perioder då det är lätt som t ex att springa i nedförslut men ibland är det kämpigt och det känns som livet går i uppförsbacke. Jesus har lovat att vara vår medlöpare oavsett hur loppet är just där och då. Precis som en löpare behöver rätt utrustning (=bra skor) och motivation vill Jesus vara de bra skorna och vår motivation. Vi behöver dessutom varandra så att vi kan springa loppet tillsammans och så småningom nå målet som är himlen.
Pastor Mattias Gustavsson var lekledare i inslaget ” Prat i kvadrat” då han på bästa Fredrik Belfrage manér hjälpte deltagarna i Bibelmemory, hans bisittare i tv-rutan var Oskar och David varifrån de guidade oss med fakta om olika Bibelpersoner.
Bibelgympan leddes av Hilda och för bön och lovsång stod Frida, Filip och Linda.
Innan kyrkfikat tog vid fick alla på de utdelade gröna, röda och vita lapparna skriva ner böne- och tacksägelseämnen som lämnades under ett bönetåg fram mot altaret.
Text: Anna Fransson
Foto: Lars Magnusson

F_blad

Swish

Erikshjalpen