Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 1 dec

1:a adventsgudstjänsten inleddes med att vi sjöng ”Bereden väg för Herran” som leddes av en för dagen sammansatt kör. 
Simon Delavaux läste inledningsordet om när Jesus rider in i Jerusalem och därefter sjöng vi ”Hosianna, Davids son” med brassmusik som introduktion.
Vi fick lyssna till trion som sjöng ”Dotter Sion” och kören sjöng ytterligare en sång. Lovsångstemet sjöng några lovsånger innan Mattias Gustavsson predikade.
Ämnet för predikan var ”En hållbar jul”. Direkt efter predikan var det nattvardsfirande som Mikael Frisk ledde. Under tiden ledde lovsångstemet flera lovsånger och tillfälle gavs för förbön.
Vi avslutade med att sjunga ”Gå Sion din konung att möta” och därefter var det fika.
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

Swish

Erikshjalpen