Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................


Gudstjänst 15 dec


Per-Erik Johansson hälsade oss välkomna till dagens gudstjänst. Ungdomsteamet, som ledde lovsången under gudstjänsten, tog oss med i en sång innan vi fick hälsa 6 nya medlemmar välkomna till församlingen. Mattias Gustavsson höll i det och bibelordet han gav dem var från 1Kor.3:5-9.
Efter ytterligare några lovsånger fick vi lyssna till predikan av David Thornell, församlingens barn och ungdomsledare. Rubriken för predikan var: ”Bana väg för Herren”. Han läste bibelordet från Matt.11:2-11 om Johannes Döparen. Johannes banade väg för Messias och vi ska bana väg för Jesus i våra liv. Han läste också från Jes.40:3.
Vi avslutade med lovsång, tillfälle för förbön och gemenskap runt fikaborden.
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

Erikshjalpen

Swish