Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 29 dec
Efter att mötesledare Simon Delavaux hälsat välkommen så fick vi i dagens gudstjänst lyssna till Andreas Agnebrink som sjöng för och med oss. Mattias Gustavssons sista predikan från året kallade han "Ett nytt hållbart år" och hade Daniel (i lejongropen) som bibeltext och utgångspunkt. Efter gudstjänsten var det dags för fika och gemenskap.
Text: Mattias Gustavsson
Foto: Björn Albertsson


Erikshjalpen

Swish