Sökväg:

2020-02-02

Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 2 feb

Ett team från bibelskolan Livskraft i Aneby ledde lovsången denna gudstjänst. Anders Pansell hälsade oss välkomna och läste ett bibelord som inledning. Mattias Gustavsson höll i parentationen efter Kid Kumlin som fått flytta till sitt himmelska hem. Han läste bibelordet från Upp.7:9-10. 
Idag inleddes vårens predikoserie som är ”Aposteln”. Mattias predikade och han läste flera bibelställen som handlade om aposteln. Apostel betyder ”Guds sändebud”. 
Hans rubriker var: 
- Varför apostel, 
- Hur är en apostel, 
- Vem är apostel och 
- När/var behövs en apostel. 
Vi avslutade gudstjänsten med lovsång och tillfälle för förbön och sedan fikagemenskap.
 
Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

Fler nyheter

2020-07-31 - Augustigudstjänster

2020-07-31 - Sommarandakt 5 juli

2020-06-28 - Gudstjänst 28 juni

2020-06-21 - Gudstjänst 21 juni

2020-06-14 - Gudstjänst 14 juni

2020-06-07 - Gudstjänst 7 juni

2020-05-31 - Gudstjänst 31 maj

2020-05-24 - Sommarfest 24 maj

2020-05-16 - Gudstjänst 17 maj