Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 9 feb

Ungdomsteamet ledde i några lovsånger innan Simon Delavaux hälsade oss välkomna. Efter kollektsång och ytterligare en sång av teamet fick vi en predikan av Paulina Wetterbro. Hon fortsatte i serien om ”Aposteln” och läste bl.a från 1 Kor 12.
Efter förbön och lovsång följde fika i församlingsvåningen.

Text och foto: Lars Magnusson


Swish

Erikshjalpen