Vi vill vara en relevant kyrka. En plats och gemenskap i livets alla situationer och förmedla meningen med livet.

Välkommen till Pingstförsamlingen i Eksjö

...............................................................................................

Gudstjänst 8 mars

Mattias Gustavsson hälsade oss välkomna till dagens gudstjänst och i anslutning till det läste han ett bibelord. Camilla och Algot Sandahl sjöng och spelade ett flertal sånger. De ledde också lovsången i slutet av gudstjänsten.
Predikade idag gjorde vår barn- och ungdomsledare David Thornell. Han fortsatte serien om ” Aposteln” och hade fokus på Aposteln Petrus. Han utgick från Apg.3:1-10 där det står om den lame mannen vid Sköna Porten. Petrus ser den lame mannen och i kraft av Jesu ord blir han botad. Apostelns= budbärarens uppgift är att dela med sig till andra vad man har.
Vi avslutade gudstjänsten med förbön och lovsång och sedan fikagemenskap.

Text: Christina Magnusson
Foto: Lars Magnusson

Erikshjalpen

Swish