Sökväg: Mission - Nyfiket -

Nyfiket

Vårterminen 2001 startade församlingen, tillsammans med Storegårdskyrkans församling, ett skolcafé på högstadieskolan Prästängen i Eksjö.
Skolans rektor hade bett om hjälp eftersom det varken fanns uppehållsrum, café eller resurser till att starta ett själva.

Församlingarna beslutade sig för att gå in i arbetet. Under jullovet hjälpte frivilliga till att renovera skolans skyddsrum i källaren till ett ungdomligt café. Sedan dess har mycket skett, sammarbetet med skolan har utvecklats och 2006 fick Nyfiket flytta upp ifrån källaren och in i uppehållsrummet på markplan. Personalen på Nyfiket kommer ifrån olika kyrkor i och runt omkring Eksjö.

Vi ser caféet som en stor möjlighet att nå dagens ungdomar i den miljö som de känner sig hemma.