LYSSNA
17 jan 2021
"Jag måste be"
Mattias Gustavsson
10 jan 2021
"När orden tar slut"
Larsolof Egbäck
3 jan 2021
"Varför ska vi be"
David ThornellVarför har vi mission?


Mission är inget tillval till det kristna livet – det är en naturlig del av en kristen livsstil och församlingens mest grundläggande uppdrag. Det sista Jesus sa till oss innan han for tillbaka till himlen var ”Åt mig har getts all makt på himlen och på jorden, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar”.

Allt vi gör som församling är egentligen, eller borde, vara mission i någon form. Men det vi främst har kommit att förknippa med ordet mission är vårt arbete i andra länder. Jesus sa även att vi ska ge vidare som gåva det vi fått som en gåva – den främsta gåvan vi har fått är evangeliet, det glada budskapet om frälsning och förvandling. Det är detta budskap vi vill sprida i Eksjö, Sverige och resten av vår värld.

Vår grundsyn när det gäller mission är att Gud ser till hela människan, alltså inte bara den ”andliga” biten. Gud skapade människan med ande, kropp och själ och därför tillhör även hjälpverksamhet såsom att ge folk hjälp till en dräglig tillvaro en del av missionen. Evangeliet om Jesus är en förvandlande kraft, inte bara i himlen, utan Gud bryr sig även om våra liv här och nu.

I missionsarbetet får vi vara med och ge vidare av det vi själva har fått; av evangeliet, av de gåvor och talanger Gud gett oss och även av våra materiella tillgångar.

F_blad

31dagar

Äkt_Alpha

Swish

Erikshjalpen

Storbön